RSS

Monthly Archives: January 2010

Zal Suriname Kopenhagen Akkoord ondersteunen?

Suriname heeft het Kopenhagen Akkoord nog niet ondersteund. Dit akkoord is een intentieverklaring van 26 staatshoofden die deelnamen aan de vijftiende wereld klimaatconferentie of COP15 – die in december vorig jaar in Kopenhagen werd gehouden. Het ligt in de bedoeling, dat de landen die zich associëren met het akkoord in de gelegenheid worden gesteld die te ondertekenen. De landen die dat niet willen kunnen erbuiten blijven.

Het is nog niet duidelijk of de Surinaamse regering het akkoord zal ondersteunen. De regering van Denemarken zendt nu een boodschap naar alle partijen en nodigt hen uit aan te geven, of zij zich verbinden aan het Kopenhagen Akkoord. Het secretariaat van het klimaatverdrag van de Verenigde Naties – UNFCCC – zal de informatie over de desbetreffende communicatie opnemen in de bijlagen van het rapport over COP15. Dit rapport zal begin 2010 worden gepubliceerd. Het secretariaat werkt aan een volledige juridische analyse over de kwestie.

Yvo de Boer, uitvoerend secretaris van het UNFCCC-secretariaat zegt, dat in Kopenhagen enorme pogingen werden gedaan om tot een overeenkomst te komen. Een kleine groep van 29 landen probeerde de overeenkomst te verduidelijken, maar er was niet genoeg tijd om die door een ieder goedgekeurd te krijgen. Terug gaan naar de plenaire en mensen dertig minuten tijd geven om zo een beslissing goed te keuren, is niet genoeg. Het is een proces waarin iedereen een stem heeft. Wij moeten nu de stukjes opnemen, de beschuldigingen stoppen en weer aan de slag gaan. Wij kunnen elkaar de vinger niet toewijzen, dat zal niet helpen. Er is een echte urgentie en een klein venster van mogelijkheden, zegt de uitvoerende secretaris van het UNFCCC-secretariaat. Kopenhagen was voor hem een succes, omdat 115 staatshoofden en regeringen daar waren, 45.000 participanten en 28 miljard US$ is gemobiliseerd voor korte termijn acties.

 
Leave a comment

Posted by on January 5, 2010 in Caribisch Gebied