RSS

Adventurous Tour to Royal Masia Resort

In a small group of six friends, I went to the Royal Masia Resort at the Upper Suriname River to do preliminary research among the (Biblical) Israelites of the interior of Suriname and to enjoy the peace and nature in the pristine tropical rainforest. Not much can be said about the preliminary investigation, but about the journey and Royal Masia there is a lot to say.

The journey went via Atjoni, a mooring place for boats from the Upper Suriname habitat of the Saramacca tribe of the African-Surinamese. From there we continue our journey by boat to reach the villages and tourist resorts at the river. The Amazon rainforest stood out on both banks of the river. It resembles the “wilderness where according to Revelation 12:14 the Almighty hides his people from the persecution of the serpent. In Suriname, they fled behind the rapids because of persecution by evil and cruel Dutch slave drivers. In the forest, the villages are along the river. During slave times, the villagers did not live so close to the river, because they had to hide. Now there are 65 villages along the river between the rapids, in which boatmen skillfully maneuver the boat.

Read the rest of this entry »
 
Leave a comment

Posted by on January 17, 2023 in tourism

 

Tags: , ,

Granman Saramaccaners bevestigt Hebreeuwse Identiteit van Afro-Surinamers

De Granman (het Grootopperhoofd) van de Saramaccaners Albert Aboikoni heeft in een brief aan de minister-president Mark Rutte van het Koninkrijk der Nederlanden, d.d. 23 September 2022, de Hebreeuwse identiteit van Afro-Surinamers aangehaald. Dat was voor mij een bevestiging van mijn boek getiteld: De Hebreeuwse Identiteit, een onderzoek naar de identiteit van mensen van Afrikaanse afkomst.  Reden waarom ik hem op 10 oktober Dag van de Marron exemplaren van het boek heb aangeboden.

Rachael van der Kooye de autheur van het boek De Hebreeuwse Identiteit overhandigt haar boek aan Granman Albert Aboikoni van de Saramaccaners. (Foto: Liesbeth Peroti)
Read the rest of this entry »
 
Leave a comment

Posted by on October 22, 2022 in Hebreeuwse Identiteit

 

Tags: , , ,

Gebrekkig overheidsbeleid voor Effecten Klimaatverandering

Door Ruben Tjopawiro en Kevin Headley

Veldwerkers zijn ontevreden over het klimaatveranderingsbeleid van de overheid. Zij vinden bemoeienis en voorlichting onvoldoende voor wat de effecten van klimaatveran-dering op de landbouw betreft.

Professor Siewnath Naipal, hydroloog, levert ongezouten kritiek op het beleid van de overheid over klimaatverandering. Volgens hem is er vanuit de overheid weinig aan-dacht hiervoor. Al jaren timmert hij aan de weg om aandacht te vragen voor de effecten van klimaatverandering. Een van zijn meest recente succesvolle acties is het planten van mangrovebossen langs de oever van Weg naar Zee. Hiermee heeft hij bewezen, dat met de aanplant van mangrovebossen aan de kust kan worden voorkomen, dat aan land-verlies wordt geleden.

Miss India

Miss India Suriname plant mangrove te Weg naar Zee

Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on March 10, 2019 in environment

 

Schrijnend beeld in Marowijne- en Tapanahonygebied

Een reis naar het Marowijne- en Tapanahonygebied heeft na gesprekken met Paramaccaners en  Aucaners of N’Dyukas (Wij Joodse Zielen) over hun noden, wensen en grieven een schrijnend beeld opgeleverd. De uitdagingen van deze locale gemeenschappen zijn komen vast te staan met als grootste pijnpunt electriciteitsgebrek.

Ik vertrek vanuit Paramaribo met de bus over de Oost-Westverbinding naar het  Paramaccaans dorp Langatabiki, een eiland in de Marowijnerivier, het woongebied van de Paramaccaners. De Marowijnerivier is de grensrivier tussen Suriname en Frans Guyana.  Aangekomen bij de aanmeerplaats aan de overkant van het dorp springt direkt in het oog de illegale goudwinning door middel van scalians. Later zal blijken dat nog enkele  operatief zijn in het gebied. Het ligt in de bedoeling Snesikondre te bezoeken, alsmede de Paramaccaanse dorpen Skin Tabiki en Baada Tabiki, allemaal eilanden in de Marowijnerivier. Het gebied is slechts te bereiken per vliegtuig en boot.

Het handelscentrum Snesi Kondre

Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on January 10, 2018 in Uncategorized

 

Grootopperhoofd Bono Velantie: Aucaners zijn Joden

Het grootopperhoofd (Granman) der Aucaners Bono Velantie te Dritabiki, heeft onlangs tijdens het kennismakingsbezoek van Stichting Platform voor Binnenlandse Ondernemers  (SPBO) een geheim geopenbaard in aanwezigheid van zijn kabinet. Een delegatie van SPBO bracht zowel aan hem een bezoek als aan Paul Martin, de burgemeester van de Alukus te Grand Santie een Frans Stadje aan de rechteroever van de Lawarivier. De delegatie bestond uit: Wesley  Rozenhout (Voorzitter SPBO), Rachael van der Kooye, (President-Commissaris SPBO),  Danitsja Doua (Waarnemend Secretaris SPBO) en Jeso Berry (Public Relations Binnenland SPBO). Volgens een SPBO-persbericht heeft de granman op Dritabiki voor deze gelegenheid zijn volledig kabinet bijeen geroepen, onder leiding van hoofdkapitein Baja Gazon.

img_7827

Het Tapanahonygebied, het woongebied van de Aucaners.

Read the rest of this entry »

 
2 Comments

Posted by on February 1, 2017 in cultuur

 

De Hebreeuwse Identiteit

Inmiddels heb ik een nieuw boek gepubliceerd getiteld ‘De Hebreeuwse Identiteit.’ Dit boek is een onderzoek naar de identiteit van mensen van Afrikaanse afkomst, de nazaten van de slachtoffers van de transatlantische slavenhandel en slavernij. Het blijkt, dat deze mensen en de Inheemsen behoren tot het uitverkoren volk van de God van Israël.  De Bijbel is hun geschiedenisboek. De Hebreeuwse Identiteit is te verkrijgen in het Nederlands en het Engels.

Ik heb enkele tv-interviews mogen hebben over dit boek. Een interview bij STVS en een bij ATV. Tevens waren er radio-interviews bij Radio Shalom en Radio Tien in Suriname en Radio Tamara en Radio Mart in Nederland. Daarna is op 29 februari 2016 een lezing met paneldiscussie gehouden en is de vereniging Hebreeuwse Israëlieten in Suriname (HIS) opgericht. De lezing/paneldiscussie is hier onder te volgen:

In oktober 2016 is het boek geïntroduceerd op Curacao en in januari 2017 in het Tapanahony- en Lawagebied in Suriname, waar het grootopperhoofd van de N’Dykas Bono Velantie heeft bevestigd, dat ze Joden zijn afkomstig van de stam van Juda, een van de verloren stammen van Israel.

 
Leave a comment

Posted by on February 21, 2016 in Suriname

 

Traditional Fishing with the Children of Pokigron

Yesterday I went fishing with the children of Pokigron, a maroon village at the upper Surinameriver in the district of Sipaliwini , one of the ten districts in Suriname, a South-American country at the Atlantic Ocean in the north of Brazil. Ninety percent of the country consist of undisturbed Amazon tropical rain forest. The forest is home to forest people (indigenous peoples and maroons) who are ten per cent of the total population. They are living in a traditional way in the forest. Without the forest they cannot exist. The forest is their sleeping place, pharmacy, supermarket, food store, roofing, hunting area, swimming ground, playing ground and fishing ground. Together with uncle Hugo Huur and my friend Sonja Carilho I accompanied the children of the village to a creek for fishing with neku. After a walk of half an hour and the crossing of three creeks, we came at a creek deep enough to fish. Now it is The Great Dry Time, so the creeks are drying up. By letting mashed leaves or beaten flat thick stems into the water the fish float to the top half dead in the water. Neku is a vine containing rotenone. Rotenone extracts oxygen from the water, making the fish become intoxicated and are easy to catch. The fish can be eaten simply because there is no residue incorporates. The video is showing the fishing trip.

 
Leave a comment

Posted by on September 21, 2014 in environment

 

Trip naar Vogel- en Krabbenstrand Matapica met Familie Carilho

 
Leave a comment

Posted by on September 11, 2014 in Uncategorized

 

Isadou, the Perfect Holiday Destination

Last weekend was a long weekend. I went with my friend to the Upper Suriname river in the district of Sipaliwini. Her doctor advised her to take some rest, so I brought her to a perfect resting place: Isadou, an island surrounded by rapids. Isadou is three hours away from Paramaribo by car or bus and approximately one hour by boat. Paramaribo is the capital of Suriname. At the end of the road is a landing stage where boats from the 65 maroon village at the Upper Suriname river dock to load and unload goods and passengers. Here at Atjoni the administration center of the Upper Suriname river you catch the boat to visit the villages and resorts in the area. Click here to view video.

IMG_6460

Isadou is a holiday resort on one of the islands in Upper Suriname river, the living area of maroons from the Saramaca tribe. Trees on and around the island provide large and cool shady places. Rooms with private bath and toilet for one, two or four persons are around a field where you can play football, volley ball or something else. You can also sleep on the field in a  sleeping bag or tent. On the island you are completely safe. There are kitchens where you can sit and eat or just talk with each other. If you don’t want to eat at a table you can bring your food and eat on the rocks in the rapids. The rooms are all around the shady field.  Lay down in a hammock to rest or to read a book is also possible.

The Isadou Tour is a perfect vacation destination and it is fascinating. The program includes fishing,  caiman spotting, swimming in rapids and  village and forest walks. Of course you may eat your own fish after fishing.  If you are interested the host may also provide a cultural show ranging from traditional song to fire dance.  During the cultural show you can learn about the maroon culture. For slide show click here. Now the tour costs only 150 Euro per person for three days.  For contact: rvanderkooye@yahoo.com.

 
Leave a comment

Posted by on July 29, 2014 in tourism

 

Tientallen Scalians op de Marowijneriver

Op de Marowijnerivier zijn goudmijnbouwers doende goud te winnen op de Marowijneriver, de grensrivier tussen Suriname en Frans-Guyana.  Op dit moment zijn er  een 30-tal scalians bezig de bodem van de rivier om te woelen op zoek naar het edelmetaal, onder het gedoogd beleid van de overheid. Om de scalians te zien klik hier. In onderliggend eerder tv-interview met Just Vriesde radio en televisiejournalist bij Rasonic ontkent Edward Belfort de Surinaamse minister van Justitie en Politie, dat er scalians zijn op de rivier.

 
Leave a comment

Posted by on June 28, 2014 in Uncategorized