RSS

BEP distancieert zich van AC-MC oereenkomst

11 Jul

De BEP heeft zich gisteravond in een structurenvergadering gedistancieerd van de overeenkomst die de voorzitter van A Combinatie Ronnie Brunswijk heeft ondertekend met de Mega Combinatie. Ze heeft mandaat gekregen om als zelfstandige eenheid te onderhandelen met MC voor een te vormen coalitie.

De BEP accepteert de overeenkomst tussen Brunswijk en Mega Combinatie
niet, omdat diens voorzitter geen bijdrage heeft geleverd in de onderhandelingen om te komen tot een overeenkomst. Volgens deze overeenkomst krijgt de A Combinatie het beheer van zes ministeries (justitie en politie, volksgezondheid, transport, communicatie en toerisme, sport en jeugdzaken, regionale ontwikkeling, sociale zaken en volkshuisvesting) en het vice presidentschap.

(Audio interview Allendy http://www.fileden.com/files/2010/2/10/2756542//Q%20allendy.wav )

Na te hebben uitgelegd over het verloop van de samenwerking met Nieuw Front kreeg de BEP-leiding ook toestemming van de structuren om de samenwerking met Nieuw Front te verbreken. Deze samenwerking is spaak gelopen, omdat een AC-partner voor verrader is uitgemaakt en daardoor een verdere samenwerking onmogelijk is geworden.

De BEP-structurenvergadering die rumoerig verliep werd enkele malen geschorst en een keer zelfs tot nader order.. Ronnie Brunswijk liep namelijk de vergadering binnen en confronteerde de BEP-leiding met een overeenkomst die hij zonder medeweten van de BEP-partner als AC voorzitter had ondertekend met de Mega Combinatie. (Audio interview Brunswijck:

De BEP-leiding pikte dit niet. Felisi was eerst niet te spreken over de handelwijze dat Brunswijk een interne vergadering binnenliep, want toen hij een structurenvergadering had is de BEP-leiding ook niet naar binnen gewandeld. Leo Brunswijk voelde zich aangesproken en wilde uit de vergadering weg lopen, maar werd teruggeroepen door Felici, die zei dat het gezegde niet voor de ABOP-leden geldt.

Na de schorsing tot nader order liepen enkele BEP-toppers weg, maar niet zonder de pers te woord te hebben gestaan.
Audio interview: Ronnie Pansa en Celsius Waterberg http://http://www.fileden.com/files/2010/2/10/2756542//Q%20pansa.wav , http://www.fileden.com/files/2010/2/10/2756542//Q%20waterberg.wav

De structuren wilden niets horen over een schorsing tot nader order en stonden erop dat direct besluiten werden genomen. Ze weigerden het BEP-gebouw te verlaten. Alendy sprak hen toe en verduidelijkte het doel van de vergadering. ,,De bedoeling van de vergadering was om te weten te komen of we de samenwerking met het Nieuw Front moeten verbreken en als we moeten onderhandelen met de Mega Combinatie,” zei hij. Hierna verkreeg hij toestemming tot beëindiging van de samenwerking met Nieuw Front en mandaat om verder te onderhandelen met Mega Combinatie.

De BEP-structuren maakten nog de afspraak ‘stand by’ te blijven voor een
volgende vergadering, waarin de stand van zaken over de onderhandelingen
bekend zal worden gemaakt.
 
Leave a comment

Posted by on July 11, 2010 in Caribisch Gebied

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: