RSS

Daily Archives: December 13, 2009

Concept klimaatovereenkomsten op tafel

De Verenigde Naties heeft afgelopen vrijdag een herziene versie van de klimaatovereenkomst in Kopenhagen gepubliceerd. In het voorstel is er geen lang termijn financiële ondersteuning opgenomen om ontwikelingslanden te helpen zich aan te passen aan klimaatverandering en het voorstel garandeert ook geen klimaatactie. Het document dat twee aparte sporen van onderhandelingen omvat – het Kyoto Protocol spoor, waarvan de Verenigde Staten geen deel van is en het LCA-spoor waar de VS wel onderdeel van is – is een reflectie van de twee jaren officiële onderhandelingen. Indien de onderhandelaars het document niet kunnen wijzigen vóór morgen, zal dit het document zijn dat de ministers en de staatshoofden onder ogen zullen krijgen, wanneer ze in Kopenhagen zullen arriveren.

Kim Carstensen, leider van WWF Global Climate Initiative zei: ,,De tekst verschaft een basis om de juiste politieke beslissingen te nemen. Het bevat vele hiaten, maar het toont ook duidelijk dat een overeenkomst mogelijk is. De hyaten zijn nu zichtbaar en moeten worden gevuld met politieke wil en concrete financiële commiteringen. Wij weten nog steeds niet hoeveel geld er zal zijn en waar het vandaan zal komen. De landen moeten deze hyaten zo snel mogelijk vullen, de meest ambitieuze voorgestelde opties selecteren in de tekst en ze een bindende karakter geven. Kopenhagen kan alleen komen tot een overeenkomst als de onderhandelingen eerlijk zijn, open en transparant. Terwijl wij begrepen dat een groot aantal partijen niet gelukkig waren met de manier waarop deze tekst is voorgesteld.

De Europese Unie heeft de concept klimaatovereenkomst niet warm ontvangen, omdat die geen duidelijk meetbare doelen heeft. Ook de Alliance of Small Island en Low Lying Coastal States (AOSIS) is niet happy met het concept, omdat het niet wettelijk bindend is. Ze hebben een nieuw voorstel ingediend, dat wel wettelijk bindend is. De Denen op hun beurt hebben ook een voorstel ingediend

 
Leave a comment

Posted by on December 13, 2009 in Caribisch Gebied

 

Inheemsen leiden grote protestmars in Kopenhagen

Een grote en luide protestmars heeft plaatsgevonden in de straten van Kopenhagen onder het vaandel van: ‘System Change Not Climate Change.’ De wandelloop is georganiseerd door de Deense inheemse groep “Klimakollektive”, samen met Climate Justice Action en Climate Justice Now!, twee netwerken bestaande uit kritische NGO’s, sociale organisaties, jongeren en locale Deense klimaatactivisten (verenigd in de Klimakollektivet) alsmede klimaatactivisten binnen COP15.

Deze twee netwerken opereren gescheiden van elkaar binnen en buiten de VN-klimaatbesprekingen. Ze beweren dat de markt gebaseerde valse oplossingen waarover er wordt gesproken zullen leiden tot ‘klimaat kolonialisme’ en dat oneindige economische groei niet mogelijk is in een wereld van eindige hulpbronnen.
Het doel van de protestmars is een zichtbare politieke identiteit te creëren van groepen die het VN-proces en het huidige economische systeem dat fossiele brandstof consumptie en klimaatverandering tot stand brengt bekritiseren.
De wandelloop heeft ook als doel een platvorm te verschaffen aan die groepen, die het meest kwetsbaar zijn voor de effecten van klimaatverandering en die groepen die het meest worden gemarginaliseerd binnen het VN-proces, zoals de inheemsen, vrouwen, jongeren en de Alliance of Small Islands States (AOSIS).
De inheemse delegatie is de koploper geweest in de protestmars die op een gegeven moment uit de hand is gelopen. Demonstranten gooiden met flessen en sloegen ruiten in en staken een auto in brand. Een Deense man werd gewond door een bombel en een politiemand door een steen. Er zijn duizenden demon stranten gearesteerd.Ze werden door de oproerpolitie vastgebonden en geplaatst om te zitten in lange rijen in de kou.
Toespraken
Voordat de loop begon hielden ‘high profile’ activisten toespraken vanuit een platte truck. “Inheemse rechten en kennis zijn fundamenteel bij het aanpakken van klimaatverandering, maar de Verenigde Staten en Canada hebben de VN-Declaratie over de Rechten van Inheemsen (DRIP) niet ondertekend,” zei Jihan Gearon van Fort Defiance Arizona/Navajo Nation, Native Energy Organizer with Indigenous Environmental Network.
“Door onze inspanningen hier deze week, heeft de VS de opname van DRIP-taal in de tekst van de overeenkomst bediscussieerd. Wij lopen vandaag om kracht bij te zetten aan een klimaatbeleid dat inheemse rechten verdedigt en wij zullen doorgaan met werken aan milieugerechtigheid binnen onze gemeenschappen thuis. Wij zijn hier bij de COP als inheemsen om te spreken over bedreigingen van onze culturele overleving en effecten van klimaatverandering die een directe bedreiging vormen voor het leven van onze gemeenschappen,,” zei Clayton Thomas Mueller, campagnevoerder van de de Indigenous Environmental Network, dat meer dan 20 inheemse delegaties van locale gemeenchappen in Canada en de VS bij elkaar heeft gebracht om te bouwen aan een mondiale beweging voor klimaatgerechtigheid.
Bezorgdheid
De protestmars is ontstaan, omdat de inheemsen en andere groepen zich zorgen maken over de gang van zaken binnen de VN-klimaatbesprekingen. Max Ooft, focal point van de International Indigenous Peoples Forum on Climate Change (IIPFCC), gaf desgevraagd uitleg over de bezorgheid van de inheemsen. “De inheemsen worden niet van tevoren geconsulteerd, terwijl er besluiten worden genomen, die verstrekkende gevolgen voor hen kunnen hebben. Bijvoorbeeld de instelling van beschermde gebieden. Er worden ook besluiten genomen over bossen die als onderpand worden gegeven voor het verkrijgen van geld.
Dit geld komt vaak nooit terecht bij de mensen die in het bos wonen en van het bos gebruik maken. Men ziet het bos teveel als commercieel middel, terwijl bossen voor de inheemsen veel grotere en wijdere betekenissen hebben. De inheemsen leven in hechtere relatie met de natuur en als klimaatverandering daarop invloed heeft, is dat ook rechtstreeks van invloed op de inheemsen, met name hun levensstijl en leefgewoonten. Daarom dat wij bij elke beslissing die wordt genomen, die te maken heeft met of klimaatverandering zelf of de maatregelen die worden genomen tegen klimaatverandering, dus zeggen, dat dit soort besluiten moeten worden genomen met volledige inspraak van de inheemsen en volledige respectering van de rechten van de inheemse volken. ”
De delegaties van AOSIS maken zich ook zorgen en hebben daarom ook deelgenomen aan de protestmars. “Wij moeten soms gillen om te worden begrepen, ” zei Antonio Pedro Monteiro Lima, ambassadeur van de Republiek van Kaapverdische Eilanden gisteren tijdens een ontmoeting met jongeren die hij opriep ook meet te doen aan de mars. “Wij onderhandelen niet over economie, maar over overleving. Wij hebben te lijden aan de effecten van klimaatverandering. De rampen van klimaatverandering gebeuren nu al. Er zijn reeds eilanden die verdwijnen. Onze biodiversiteit gaat verloren. Orkanen, droogte, woestijnvorming, overstromingen vernietigen alles. Door de overstromingen hebben wij voor het eerst dengue. Wij kenden dat niet. Onze partners moesten ons daarmee helpen. Wij proberen te overleven. Wij willen niet worden vergeten. Wij willen niet alleen staan, wanneer wij het hoofd bieden aan deze situatie. Degenen die de CO2 in de atmosfeer hebben gezet moeten het opruimen. Wij hebben de ondersteuning van de jeugd nodig, omdat jullie eronder zullen lijden.” De protestmars is geëindigd voor de deur van het Bella Centrum, waar COP15 wordt gehouden.
Petitie
De IIPFCC heeft gisteren op de 61ste jaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens een petitie getiteld ‘I Respect Human Rights! Human Rights Day 2009’ uitgegeven. Volgens de petitie zijn de mensenrechten basisrechten en vrijheden, waaraan alle mensen aanspraak op maken.
Voorbeelden van deze rechten zijn: het recht op leven, het recht op economische, sociale en culturele rechten, het recht op water, het recht op voedsel en het recht op onderwijs. In de petitie staat geschreven: “I affirm my commitment to the universal human rights, including the human rights of Indigenous Peoples as embodied in the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. ” Het ligt in de bedoeling dat mensen behalve tijdens de COP de petitie ook ‘on line’ ondertekenen.
.
 
Leave a comment

Posted by on December 13, 2009 in Caribisch Gebied