RSS

Amerika bevordert gezonde journalistiek in Caribische Gebied

28 Feb
Het Centrum voor Buitenlandse Pers en het Bureau voor Westelijk Halfrond Zaken van het Amerikaans Staats Departement heeft het mogelijk gemaakt dat elf Caribische journalisten deelnemen aan een ‘Women’s Empowerment Reporting Tour’ naar Washington D.C. en Atlanta, Georgia.
Het doel van de tour is: het leiderschap van de Verenigde Staten van Amerika te demonstreren in het tegengaan van huiselijk geweld; pogingen te tonen tvan grassroots organisaties om vrouwen sociaal en economisch te versterken; over tactieken te discussiëren om programma’s te ontwikkelen die vrouwen helpen en om gezonde journalistiek te bevorderen in het Caribisch Gebied.

De journalisten die deelnemen aan de tour zijn afkomstig uit Suriname, Trinidad & Tobago, Barbados, Jamaica, Antigua & Bermuda, Dominicaanse Republiek, Bahamas en Guyana. Suriname wordt vertegenwoordigd door Rachael van der Kooye en Wilfred Leeuwin. Ze hebben van 26 februari – 3 maart 2012 een lijvig programma af te werken.

Tour in Washington

In Washington zijn er afspraken gemaakt met regeringsfunctionarissen, denk tanks en andere nationale organisaties. Deze zullen zich richten op hoe beleid wordt gevormd en welke acties worden ondernomen op overheidsniveau om leiderschap onder vrouwen te ontwikkeling in het westelijk halfrond. Op het programma staat ook een bezoek aan het Department voor Mondiale Initiatieven van Vrouwen en het Centrum voor Buitenlandse Pers. Daar zullen de journalisten worden geïnformeerd over geweld tegen vrouwen, vrouwenrechten en gender gebaseerd geweld in het Caribisch Gebied, de ondersteuning van IDB in gender gelijkheid en versterking van vrouwen in Latijns Amerika en het Caribische Gebied. Ook de betrokkenheid van de VS op nationaal en locaal niveau en de nieuwe benaderingen om vrouwen te versterken thuis en op de werkvloer zullen aan de orde komen

Tour in Atlanta

In Atlanta/Georgia zal de groep informatie krijgen over initiatieven op locaal niveau die assistentie, educatie en shelter verschaffen aan vrouwen. Ze zullen een shelter bezoeken en voorbeelden kunnen zien van projecten die in het Caribisch gebied worden uitgevoerd. De projecten omvatten: werkgelegenheid en productiviteit, gezondheid en sociale bescherming, bevorderen van ondernemerschap

Wereld conferentie over onderdak voor vrouwen

Op het programma staat ook participatie aan de 2nd World Conference on Women’s Shelter. Tijdens deze conferentie zullen de journalisten presentaties en bevindingen kunnen horen over geweld tegen vrouwen en kunnen meedoen aan workshops over wettelijke hervorming en de ontwikkeling van een populaire educatieve methodologie om te werken met mannen en vrouwen. Ze zullen getuigenissen kunnen horen van vrouwen die geweld hebben moeten incasseren en hoe ze dat hebben kunnen overleven. Er zal ook een briefing zijn over een online huiselijk geweld gids voor journalisten

Afsluiting van de tour

Ter afsluiting van de tour zal er een afscheid diner worden gehouden. De organisatie verwacht dat de journalisten na de tour verslag zullen doen over versterking van vrouwen als ze weer in hun thuisland zijn, vanuit het perspectief van beleid en met het oog op gemeenschapsinitiatieven.

 
Leave a comment

Posted by on February 28, 2012 in Caribisch Gebied

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: