RSS

Suriname tekent leningovereenkomst met IDB voor sociale bescherming en gezondheid

29 Feb
Suriname heeft vorige week een leningovereenkomst van 15 miljoen US$ getekend met de Inter American Development Bank (IDB) om een sociale beschermings- en gezondheidsprogramma uit te voeren. Deze informatie is vandaag naar boven gekomen tijdens een presentatie van Ferdinando Regalia, chef van de IDB-afdeling Gezondheid en Sociale Bescherming, aan de groep van Caribische journalisten die een ‘Women’s Empowerment Reporting Tour’ naar Washington D.C. en Atlanta ondernemen op kosten van het Centrum voor Buitenlandse Pers en het Bureau voor Westelijk Halfrond Zaken van het Amerikaans Staats Departement.
Ferdinando Regalia

Het programma richt zich op het kustgebied en het binnenland. In het kustgebied zullen tiener zwangerschappen ter hand worden genomen en het onderwijs worden verbeterd en in het binnenland zal worden gewerkt aan de verbetering van moeder- en kindzorg. Het programma start binnen drie maanden en zal worden uitgevoerd door het ministerie van Sociale Zaken in samenwerking met Volksgezondheid en Onderwijs, maar eerst zal er volgende week een workshop worden gehouden om zich te oriënteren op de uitvoering. ?Dat is gebruikelijk bij alle projekten,? zegt Regalia. In nog vijf andere Caribische landen wordt een dergelijk programma uitgevoerd: Bahamas, Barbados, Dominicaanse Republiek, Guyana en Jamaica.

Via de afdeling Gezondheid en Sociale Bescherming helpt IDB landen in de regio om de toegang tot geïntegreerde primaire gezondheidszorg diensten uit te breiden, de gezondheidsorganisaties te versterken, prioriteiten te stellen in het bereiken van huidige en opkomende noden en om stijgende gezondheidskosten op een correcte manier te financieren.

Surinaamse data ontbreekt bij IDB

Andrew Morrison (r) en Hiroko Miyakawa,
Communication Specialist IDB
Vandaag zijn de journalisten op bezoek geweest bij IDB, waar ze behalve de presentatie van Regalia nog verschillende andere inleidingen hebben gevolgd van chefs en specialisten van afdelingen zoals externe relaties, communicatie, gender en diversiteit en arbeidsmarkt en sociale zekerheid. Uit deze presentaties blijkt, dat Surinaamse data ontbreekt. Op de vraag waarom antwoordt Andrew Morrison, chef van de afdeling Gender en Diversiteit, dat het zeer moeilijk is om gegevens over Suriname te verkrijgen, omdat er niet geregeld huishoudonderzoek wordt gedaan en IDB daaruit gegevens haalt. ?Dit onderzoek geschiedt meer op ad hoc basis,? zegt hij. Uit een lijst van goedgekeurde IDB-projecten blijkt, dat op 14 december 2011 een leningsovereenkomst van US$ 5.000.000 is goedgekeurd voor een bevolkings- en huishoudcensus en huishoud budget onderzoek, maar dit project is nog niet in uitvoering.
Laura Ripani (r) en Hiroko Miyakawa

Laura Ripani, senior arbeidsmarkt economie specialist, zegt dat verder onderzoek moet worden gedaan om toch aan de gegevens te komen. Ze heeft een inleiding over werkgelegenheid en productiviteit gehouden, waarin ook gegevens over Suriname ontbreekt. Uit die van andere Caribische landen blijkt, dat 32% van de jongeren tussen 15 en 22 jaar noch studeren noch werken. Twee derde van deze jongeren is vrouw. Ripani zegt niet te weten waarom de manlijke jongeren niet werken. Daarnaar moet volgens haar nog verder onderzoek geschieden, maar voor wat de vrouwen betreft, weet ze wel, dat die thuis moeten blijven om te letten op kinderen, want ze krijgen die op vroege leeftijd.

 
Leave a comment

Posted by on February 29, 2012 in Caribisch Gebied

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: