RSS

11 Dec

COP15 opent verdere onderhandelingen over ambitieuze klimaatovereenkomst

De vijfitende Conference of the Parties van de United Framework Convention on Climate Change (COP15) is gisteren officieel geopend. Regeringsdelegaties, NGO’s, observeerders en journalisten participeren aan deze conferentie. Na de opening hebben de delegaties zich in groepen terug getrokken om verder te onderhandelen over kwesties die gaan over hoeveel ontwikkelde landen zullen verminderen en waar het geld en de technologische ondersteuning vandaan zullen komen om de ontwikkelingslanden te helpen hun uitstoot te verminderen en zich aan te passen aan klimaatverandeirng. Er is gesproken over een opstart van US$ 10 miljard per jaar, maar er moet nog worden onderhandeld over hoe dit geld zal worden beheerd. Het grootste gedeelte van de onderhandelingen zijn gedurende de afgelopen twee jaar voltooid.


De onderhandelingen tijdens COP15 zullen moeten uitmonden in een overeenkomst die essentieel is voor een mondiale overgang in groene econmische groei en om de meest kwetsbaren te helpen zich aan te passen aan de effecten van klimaatverandering. Er is namelijk overtuigend wetenschappelijke bewijs dat klimaatverandering een bedreiging vormt voor economische groei, voorspoed en overleving van de meest kwetsbare groepen. Als de delegaties geen uitsluitsel hebben bereikt zullen de ministers als ze volgende week komen nog twee dagen verder gaan met de onderhandelingen. De deadline van de onderhandleingen is het einde van COP15. Totaal zijn er dus acht dagen om een werkbare documment voor te bereiden, dat bestaat uit zowel onmiddellijke als lang termijn acties die de wereldleiders kunnen aannemen op 18 december aanstaande.

Bewsutzijn

Dat de wereld zich steeds meer bewust wordt van de bedreiging van klimaatverandering blijkt uit de belangstelling voor de conferentie. Er hebben zich 35.000 participanten aangediend, maar er is slechts ruimte voor 15.000 participanten. Een groot deel volgt de conferentie vanuit zijn hotelkamer, terwijl het resterend deel buiten staat te wachten op een gelegenheid om naar binnen te kunnen gaan. Er zijn 3500 journalisten, maar er zijn nog meer die geaccrediteerd willen worden. De accreditatie is echter door ruimte gebrek gesloten. Suriname participeert ook met regeringsvertegenwoordigers, NGO’s en journalisten. President Ronald Venetiaan en zijn ministers van Planning en Ontwikkelingssamenwerking, Ruimtelijke Ordening en Grondbeheer en zullen zich later ansluiten. Voor Suriname is van belang zich aan te sluiten bij de Alliance of Small Island States (AOSIS) en de Coalitie van Regenwoudlanden , daar ze gemeenschappelije problemen heeft en als enkeling een drenkeling is.

Daling broeikasgassen moet snel gebeuren

Wetenschappers hebben gewaarschuwd, dat de uitstoot van broeikasgassen snel zal moeten dalen als de landen een gevaarlijke stijging van de temperatuur willen vermijden. Indien de emissies verder stijgen zal de wereld het hoofd moeten bieden aan een stijging van 3 graden Celcius deze eeuw. Dit zal ernstige effecten met zich meebrengen zoals zeespiegelstijging, veranderingen in seizoenen en een vermeerdering in de frequency en intensiteit van extreme weer zoals stromen, overstroingen en droogten. Vele ontwikkelde landen hebben aangegeven dat tegen 2020 de stijging de 2 graden Celcius niet mag passeren, maar de ontwikkelingslanden praten over een maximale stijging tot 1 1/2 graden Celcius tegen 2015. Professor Katherine Richardson, plaatsvervangend dekaan voor Public Outreach van de Faculteit van Wetenschappen van de Universiteit van Copenhagen vreest echter dat politici denken: ,,wij zeggen 2, maar wij streven naar 3. Er is toch niet veel verschil tussen 2 en 3”. Er is volgens haar wel degellijk een groot verschil, aangezien de risico’s veel groter zijn. Ze zegt dat het problem van stijging van de temperatuur op te lossen is. De wetenschap is er en de technologie om de ophoping van broeikasgassen in de atmosfeer te stoppen of te verminderen is er ook. Wat er ontbreekt is de politieke wil, aldus Richardson.
Succes Kopenhagen

Het is nog niet duidelijk hoe de conferentie zal eindigen, maar Yvo de Boer – executieve secretaris van het UNFCCC-secretariaat – zegt, dat Kopenhagen alleen succesvol zal zijn als het betekenisvolle en onmiddellijke acties voortbrengt, die beginnen op de dag dat de conferentie eindigt. De volgende week zal volgens hem gericht moeten zijn op het ontwerpen van solide en practische voorstellen die direkte acties zullen ontketenen op het gebied van mitigatie (emissiebeperking), adaptatie, financiën, technologie, REDD en capaciteitsopbouw. Ontwikkelingslanden hebben voelbare en onmiddellijke acties nodig in deze cruciale kwesties, daar zij het meest kwetsbaar zijn voor de effecten van kllimaatverandering.

Breekpunt

Er is een groot breekpunt tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden. De ontwikkelde landen hebben de klimaatverandering veroorzaakt door hun uitstoot van broeikasgassen sinds de industriële revolutie. Ze hebben ook de grootste financiële en technologische middelen om klimaatverandering tegen te gaan. De ontwikkelde landen willen dat China en India de last van het beperken van emissies helpen dragen, omdat ze ook grote en groeiende emissies hebben. China heeft inmiddels bekend gemaakt met veertig procent te willen verminderen. India wil met twintig procent beperken tegen 2020. Ontwikkelingslanden persisteren erin, dat ze moeten dealen met onmiddellijke armoedebestrijding en sociale kwesties en moeten worden geassisteerd met mitigatie acties, daar zij klimaatverandering niet hebben veroorzaakt en minder hulpbronnen hebben om die tegen te gaan. De landen met de minste uitstoot zijn het kwetsbaarst voor de effecten, zoals de Small Islands Development States en laag liggende kustlanden, waar onder Suriname. Ze willen dat de ontwikkelde landen tegen 2020 hun uitstoot beperken met 45% beneden het niveau van 1990, maar de ontwikkelde landen hebben een voorstel gedaan van 16 tot 23%.

Wat zeker zal worden aangenomen tijdens COP15 is REDD (Reduced Emissions from Degradation and Deforestation). Landen die hun ontbossing verminderen kunnen credits verkrijgen. Deze credits kunnen worden verkocht op internationale koolstof markten. Wat er nog moet worden onderhandeld is hoe REDD voordeel zal bieden aan gemeenschappen die afhankelijk zijn van het bos, hoe REDD de verandering van natuurllijke bossen in plantages zal beschernen en hoe REDD voordelen zal brengen voor biodiversiteit .

 
Leave a comment

Posted by on December 11, 2009 in Caribisch Gebied

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: