RSS

Plenaire vergadering COP15 opgeschort

15 Dec

De plenaire vergadering is vandaag opgeschort. De ontwikkelingslanden (Afrika, G77 en AOSIS) willen dat de COP resulteert in garanties voor scherpe vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, maar de rijke landen proberen volgens een aantal ontwikkelingslanden de discussies over het enige mechanisme dat dit zal kunnen bewerkstelligen (het Kyoto Protocol) te vertragen.

Een aantal leden van G77 waren upset door de manier waarop formele consultaties werden omschreven in het dagelijks programma van de COP15 en het gebrek aan verwijzingen naar het Kyoto Protocol. Afrikaanse landen hebben geweigerd door te gaan met besprekingen, behalve als er prioriteit wordt gegeven aan een tweede committeringsperiode van Kyoto Protocol boven de bredere discussies onder het LCA (Long term Cooperative Action)-spoor. De president van de COP Connie Hedegaard, praat nu met regeringsgroepen om een manier te vinden om verder te gaan met de plenaire vergadering.

UNFCCC had afgelopen vrijdag de tekst van een herziene versie van de klimaatovereenkomst in Kopenhagen op tafel gelegd. Dit document omvat twee aparte sporen van onderhandelingen – het Kyoto Protocol spoor, waarvan de Verenigde Staten (VS) geen deel van is en het LCA-spoor waar de VS wel onderdeel van is – .De ontwikkelingslanden zijn voorstander van het Kyoto Protocolspoor, omdat alleen het Kyoto Protcol een mechanisme omvat voor wettelijk bindende emissievermindering door rijke landen. Echter is het Kyoto Protocol niet door VS ondertekend en de rijke landen vinden dat de VS erbij moet zijn, omdat de VS na China de grootste uitstoter is van broeikasgassen in de atmosfeer.

Tweesporige overeenkomst

De Afrikaanse landen beschuldigen de rijke landen ervan het bestaan van het Kyoto Protocol te niet te willen doen. Hun probleem is, dat de richting die de gesprekken aannemen, aantonen dat er een overeenkomst zal ontstaan met maar één spoor, zonder enige garantie, dat er een compliance mechanisme aan het eind van de dag zal zijn. De zorg van vele ontwikkelingslanden en kleine eilandstaten is, dat VS en andere landen zeggen, dat ze geen compliance mechanisme willen hebben. Afrika wil eerst discussies over Kyoto Protocol, maar Australi?, Japan en Zweden namens de Europese Unie zijn tegen hetgeen Afrika naar voren brengt.
De benadering van de twee-sporen-overeenkomst is aanbevolen in het Bali Actie Plan dat twee jaar geleden door de VN is aangenomen in Bali/Japan.

Internationale NGO’s zeggen Afrika en de Alliance of Small Island and low laying coastal States (AOSIS), waar onder Suriname, te zullen blijven ondersteunen. Deze landen zijn voorstander van een twee sporige wettelijk bindende overeenkomst zoals is voorgesteld in het Balli Actie Plan.

De plenaire vergadering was gisteren gepland voor 10:30, maar is niet doorgegaan. Vandaag was dus een verloren dag. Er resten nog vier dagen voordat ongeveer 110 staatshoofden arriveren in Kopenhagen om een nieuwe mondiale klimaatoverenkomst te ondertekenen.

Op een persconferentie heeft Yvo de Boer, executive secretary UNFCCC gezegd, dat de onderhandelingen gericht zullen zijn op de voortgang van het Kyoto Protocol. Binnen dit Protocol zijn 40 geïndustrialiseerde landen wettelijk verplicht tegen 2020 hun uitstoot te beperken, hoofdzakelijk van het branden van fossiele brandstoffen, met tenminste 5.2 % beneden het niveau van 1990.

Conferentieruimte Propvol

Vandaag waren er honderden mensen (delegatieleden, journalisten, NGO’s) stucked outside de Bella Centre waar de conferentie wordt gehouden. Ze stonden langer dan tien uren in rijen in de kou om binnen te worden gelaten, maar ze moesten wachten, totdat er een paar mensen weggingen om te worden toegelaten. De conferentieruimte is propvol. Tot nu toe zijn er 45.215 mensen geregistreerd en geaccrediteerd voor de conferentie (11,500 partijen, 22,774 NGO’s/observers, waarvan morgen slechts 1.000 zullen Worden toegelaten, 3.487 persmensen – niet alle journalisten zullen morgen worden toegelaten tot key events – en 7,400 VN-stafleden).

Voor vandaag zijn er 22,387 mensen toegelaten, maar de ruimte kan volgens Yvo de Boer eigenlijk maar 15.000 mensen bevatten, anders wordt de ruimte onwerkbaar. Bewegingen rondom de conference centre zullen morgen zeer beperkt worden, wanneer de high level sgement begint om 17:30. Dit zal het geval zijn tot het einde van de conferentie op vrijdag, wanneer de beperkingen hoogstwaarschijnlijk erger zullen worden.

 
Leave a comment

Posted by on December 15, 2009 in Caribisch Gebied

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: