RSS

Daily Archives: December 8, 2008

Protest tegen kolenmijnen

Wij hebben het Osrowskie meer in de Wielkoposka Regio bezocht, waar de lokale bevolking in opstand komt tegen het mijnen van kolen in hun omgeving door KWB Konin Mijn, omdat ze geloven, dat het onttrekken van kolen een daling veroorzaakt in het waterpeil van naburige meren.

Volgens informatie veroorzaakt echter klimaatverandering waterproblemen in Wielkopolska. Elk jaar valt er steeds minder regen, waardoor het waterpeil daalt en de vegetatie verandert. Dit alles beinvloed gewassen – armoedige oogsten van aardappelen en verbeterde omstandigheden voor het verbouwen van mais. Aangezien er geen bedreiging is van gebrek aan water voor consumptie in de nabije toekomst, wordt van boeren verwacht hun produktie aan te passen aan de veranderde situatie.

Er zijn vier open kolenmijnen in Poznan die bruine kolen onttrekken aan de natuur. De meeste van de kolen (96%) voorzien de krachtcentrales in het gebied van kolen, bijvoorbeeld Elektrownia Patnow – Adarnow, de tweede grootste producent van electriciteit in Poznan verkregen uit bruine kolen.

Lokale bevolking

De lokale bevoling geeft de schuld van de waterpeildaling aan de KWB Konin Mijn. Volgens Jozef Draskowski, voorzitter van de Lake District Associationhttp://www.przyjezierze.org/, bereikte het water eerst een bosrand, maar nu heeft het waterpeil zich zodanig teruggetrokken, dat er een breed strand is ontstaan. Hij beschuldigt de kolenmijnwerkers ervan, de ondergrondse wateren die het meer vulde te hebben afgetapt voor eigen gebruik. Ook vindt hij dat de kolenmijn het water verontreinigd, waardoor ze het niet meer kunnen gebruiken. De lokale bevolking heeft een onderzoek laten doen, dat volgens hem uiwees, dat de mijn de schuldige is.

Ze hebben getracht hun aanklacht te doen bij de lokale overheid, maar dat was aan dove mans oren gezegd. Nu hebben ze een jurist in de hand genomen en willen eigenlijk de verantwoordelijken van de kolenmijn voor de rechter slepen. Echter hebben ze geen vertrouwen in de rechters, omdat die volgens Draskowski op een lijn staan met de overheid en de mijn. Op 15 november 2008 hebben ze zich aangesloten bij Greenpeace, die nu tijderns de COP14 demonstreert tegen het mijnen van kolen.

Greenpeace

Na het meer te hebben bezocht en te hebben gesproken met Draskowski, bezochten wij de Climate Rescue Station van Greenpeace, nabij de KWB Konin mijn. Greenpeace http://www.greenpeace.org/internationalwil dat de kolenmijnen worden gesloten, omdat die behalve voor verontreiniging van meren zorgt, ook de lucht verontreinigen door de kleine stofdeeltjes die vrijkomen in de atmosfeer bij het transporteren van de kolen naar de energiecentrale. De milieu organisatie wil ook, dat de energiecentrale gebruik maakt van hernieuwbare energie. Enkele experts van Greenpeace zijn geklommen in een van de schoorstenen van nabije een energiecentrale om een spandoek op te hangen. Op dit moment kan niemand hen verwijderen, omdat er geen deskundige klimmers aanwezig zijn.

Persconferentie

Na de lokale bevolking en Greenpeace te hebben aangehoord, gingen wij naar een persconferentie van de vertegenwoordigers van de kolenmijn en de lokale overheid. Aanwezig waren: Slawomir Mazurek, de president van de KWB Konin kolenmijn http://www.kwbkonin.pl/index.php/, Maciej Daborski, parlementslid van de Wielkoposka region, Janusz Wisniewski (hoofd van het Poznan Departement of Institute of Meteorology and Water). Volgens hen demonstreert Greenpeace niet in andere Griekenland, waar de situatie hetzelfde is, maar maakt gewoon gebruik van COP14 om te protesteren. Volgens deze genereert Polen 90% van haar energie uit kolen, omdat dit tot nu toe de goedkoopste manier is om energie op te wekken.

Ze hebben zoals het overgrootste deel van de Europese landen de kennis van hernieuwbare energie niet, maar zodra ze die kennis hebben zullen ze stoppen met het genereren van energie uit kolen. Ze zijn zich ervan bewust zich deze kennis eigen te moeten maken, omdat de kolen eens op zullen raken.

Ze betwijfelen het dat de kolenmijn de oorzaak is van het dalen van de waterpeil van het meer. Volgens hen kan de daling de oorzaak zijn van klimaatverandering. Ze zeggen ook een onderzoek te hebben laten instellen en volgens dat onderzoek is de kolenmijn niet de oorzaak. Volgens hen tappen ze water uit een kunstmatige meer en lozen ze dit watet weer naar dit meer, wat de circel rond maakt. Het eerste water hebben ze aan de rivier onttrokken. De

 
Leave a comment

Posted by on December 8, 2008 in Caribisch Gebied