RSS

Daily Archives: December 11, 2008

Start High Level Segment

Ministers van 189 landen, waar onder de Surinaamse minister Joyce Amarello – Williams van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Mielieu (ATM) wonen vandaag de VN-klimaatveranderingsconferentie van de Verenigde Naties in Pozna? –Polen bij. Amarello discussieert samen met haar collega’s tijdens een ‘High Level Segment’ over een nieuwe klimaatovereenkomst. Deze overeenkomst zal het Kyoto Protocol, die in 2012 eindigt, moeten vervangen.

De Poznan conferentie die 11.600 participanten heeft getrokken, houdt een halverwege termijn in van onderhandelingen over een ambitieus en effectief internationaal antwoord op klimaatverandering. Over dit antwoord moet in december 2009 overeenstemming worden bereikt in Kopenhagen. Het zal dan van kracht worden in 2013, een jaar nadat de eerste fase van het Kyoto Protocol eindigt.

Volgens Yvo de Boer, UNFCCC Executive Secretary, zal het overeengekomen resultaat geindustrialiseerde landen verplichten om fondsen ter beschikking te stellen aan ontwikkelingslanden. Deze fondsen moeten effectief en transparant zijn. Ze zijn bedoeld om ontwikkelingslanden te ondersteunen in hun pogingen om klimaatverandering te verzachten en om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.

De Boer zei, dat er een beleidsraamwerk nodig is dat voorziet in duidelijkheid over doelen, financiële ondersteuning en instituten.Een belangrijke gebeurtenis tijdens de ‘high level segment’ is de ministeriële ronde tafel over de gedeelde visie met betrekking tot lange termijn samenwerkende acties op het gebied van klimaatverandering.


Een deel van de Surinaamse delegatie bestaande uit: Theresa Elder,
vertegenwoordiger van ATM en Silvia Ang, beleidsadviseur ROGB.

De ronde tafel is volgens De Boer een belangrijke gelegenheid voor zowel ministers als hoofden van delegaties om te kijken welke soort mechanismen nodig zullen zijn voor financiën, technologie en capaciteitsversterking om emissies te verminderen en het hoofd te bieden aan onvermijdelijke effecten van klimaatverandering.

Het Kyoto Protocol kwam in 1997 tot stand en heeft 183 lidstaten, waar onder 37 staten bestaande uit hoog geindustrialiseerde landen en landen die een transisite process ondergaan naar een markteconomie.

 
1 Comment

Posted by on December 11, 2008 in Caribisch Gebied