RSS

Daily Archives: December 9, 2008

Uitgebreid verdrag zal misschien niet komen in 2009

De top VN-klimaatverandering functionaris zei vandaag tijdens een persconferentie, dat internatonale besprekingen niet snel genoeg vorderingen maken, om tegen het einde van volgend jaar een uitgebreid verdrag te kunnen produceren om mondiale verwarming tegen te gaan.

Teveel kwesties blijven onopgelost, zei Yvo de Boer, executieve secretaris van de UNFCCC. Delegaties van ongeveer 190 landen zijn bijeen gekomen in Poznan, een stad in Polen, om tot 12 december te onderhandelen over een nieuw verdrag om broeikasgasemissies te verminderen en te strijden tegen klimaatverandering. Het Kyoto Protocol zal immers aflopen in 2012. De landen zijn van plan eind december een finale overeenkomst te tekenen op de UNFCCC-conferentie te Kopenhagen.

“We’re working under a very tight timeline,” zei de Boer. “I don’t think that where we are now that we are going to be able to produce a fully elaborate and comprehensive agreement in Copenhagen.” Toch zei hij, dat tijdens deze COP14 een of andere akkoord geproduceerd en geratificeerd zou kunnen worden, dat aannemelijk is voor de naties.

De delegaties in Poznan werken aan een ‚shared vision’ dat vorm zal geven aan de mogelijke tekst van dit verdrag. Deze blauwdruk zal misschien geen sterke verplichtingen omvatten omtrent het verminderen van broeikasgassen door ontwikkelde landen, zei, Harlan Watson, het hoofd van de delegatie van de Verenigde Staten, vorige week.

Ontwikkelingslanden hebben de geindustrialiseerde landen opgeroepen eerst acties te ondernemen, aangezien zij historisch de grootste uitstoters zijn van broeikasgassen. .

De delegaties bediscussieren ook kwesties over hoe fondsen te kanaliseren naar arme landen om hen te helpen zich aan te passen aan de effecten van klimaatverandering, hoe landen te rewarden om emissies uit ontbossing te vermijden en hoe schone energie technologieën zoals windkracht en zonne energie te brengen naar de ontwikkelingslanden.

 
Leave a comment

Posted by on December 9, 2008 in Caribisch Gebied

 

Suriname ondersteunt REDD volledig

De Surinaamse delegatie heeft in verklaring tijdens de veertiende verrgadering van de partijen die zijn aangesloten bij UNFCCC (COP14) angegeven REDD (Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation) volledig te ondersteunen.

REDD is een mechanisme om mondiale broeikasgas emissies te verminderen door landen te compenteren voor het vermijden van ontbossing en degradatie.. Dit mechanisme werd vorig jaar tijdens COP13 te Bali aangenomen en staat hoog op de agenda van COP14

Bij monde van Marlon Hoesein, onderdirekteur van ROGB benadrukte het land haar positie als HFLD (High Forest Low Deforestation)-land. International displacement of emissions can only be prevented, if a regime is devised that will attract global participation and mutual commitment. Such a regime must provide for sufficient positive incentives to countries with a high forest cover, combined with a low deforestation rate. In this respect, various approaches should be considered, to cover different national circumstances. We are of the opinion that the conservation of existing forests, as well as, the protection and enhancement of carbon reservoirs in existing forests, must be included in any regime that should lead to global reduction of emissions, from deforestation and forest degradation. Sustainable forest management should be part of all efforts, in this regard, to ensure permanence……. The Republic of Suriname fully supports the establishment of a REDD regime with a broadened scope, that will allow for flexible approaches in establishing emission reference levels by low deforestation countries and that will include conservation, as well as, the protection and enhancement of carbon reservoirs in existing forests.”

Alhoewel Suriname geen rechtstreeks profijt heeft van REDD geeft het land toch zijn volle ondersteuning, omdat het volgens minister Maickel Jong Tjien Fa als HFLD-land tot een minderheid behoort. ,,Ook als minderheid moeten wij een network vormen. Wij beseffen dat bos onze grootste natuurlijke hulpbron is. Dat betekent dat wij moeten participeren, mee bepalen, mee denken hoe het post Kyoto Protocol eruit gaat zien.,”zegt de bewindsman. Hij was enkele dagen aanwezig op de COP14. omdat zijn ministerie het vakministerie is die verantwoordelijk is voor het bosbeheer in Suriname..

Hij sprak met verschillende organisatie van Europese landen en andere donorlanden die zijn geinteresseerd om verder met ons een wetenschappelijke aanpak te geven aan het bosbeheer. ,,Wij moeten aangeven hoeveel carbon wij als sink absorberen en hoeveel CO2 wij afstoten. Wij weten dat wij weinig vervuiling hebben, maar wij noeten dat ook kunnen aantonen. Wij hebben een hele discussie gehad over de technologie. Over Welke type technologie gaan wij gebruiken om te kwantificeren wat wij hebben in onze bossen. En daar maken wij vooruitgang,” zegt de bewindsman.

Hij geeft aan de bossen niet te verkopen, maar na te gaan hoeveel de biiodiversieit en de ecologische diensten zoals waterleverancier, zuurstofleverancier het kunnen opleveren en op welk niveau die kunnen worden verzilverd. ,,Wij hebben enorm veel bos beschermd en geconserveerd.. Wij kijken nu naar de financiele compensaties. Nu is het de tijd te incasseren. Wij horen de kassa wel nog niet rinkelen, maar het is een proces,” zegt Jong Tjien Fa. . Hij geeft aan ervoor te zullen zorgen dat Suriname prominent in Ciopenhagen aanwezig is en dat de Surinaamse delegatie op de voorste rij zal zitten van landen die enorm veel bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering en overal aanwezig zal zijn waar beslissingen zullen worden genomen over de klimaatvoereenkomst die het Kyoto protocol in 2012 moet vervangen..

Betrokkenheid Binnelandbewoners

Voor wat de betrokkenheid van de binnenlandbewoners betreft, zegt hij dezen zoveel mogeijk te zullen betrekken bij het proces door hen van tevoren te informeren. ,,Ze zijn onze gidsen, want ze hebben ons het bos mee helpen beschermen en ze vertoeven al eeuwen in onze bossen en daarom verkeren de bossen in deze goede positie. Dus het is noodzakeijk dat zij een van de grootste belanghebbenden zijn,”zegt hij en benadrukt dat de binnenlandbewoners neit de enige belanghebbenden zijn, maar ook de rest van de samenleving. Suriname wordt in haar verklaring ondersteund door Amerika, Europa en landen zoals Guyana die in dezelfde bosgordel voorkomen.

Op donderdag 11 december zal er gedurende een high level segment een informele ministeriele ronde tafel worden gehouden voor een gedeelde visie over lang termijn samenwerkende acties. Minister Joyce Amerello-Williams zal ook aanwezig zijn. .. De ronde tafel zal de ministers in staat stellen hun gezichtspunten uit te wisselen over hoe ze van plan zijn te samen werken om klimaatverandering tegen te gaan. Om de ministers te assiteren heeft de president van COP14 een document met achtergrond informatie voorbereid, zie zal moeten helpen om het debat vorm te geven. Het document omvat een aantal kwesties waarop de discusies zich zou moeten richten, inclusief het belang van een uitgebreide gedeelde visie voor lang termijn acties op het gebied verzachting en zich aanpassen aan klimaatverandering en het creeeren van een geschikte financiele en technologische ondersteuning op de nodige acties mogelijk te maken.. De president zal dan op vrijdag 12 december een samenvatting uitgeven van de ronde tafel discussie om op te nemen in het rapport over COP 14.

 
Leave a comment

Posted by on December 9, 2008 in Caribisch Gebied

 

Indigenous people call for suspension REDD-projects

The International Forum of Indigenous Peoples on Climate Change (IFIPCC) has urged the UN Climate Summit in Poland to suspend all REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation) projects, until the rights of indigenous peoples are guaranteed.

The Forum also called for the creation of an Expert Group on Climate Change and Indigenous Peoples within the UN Framework Convention on Climate Change to ensure that their rights and concerns are taken into account in the UNFCCC processes.
“While we are very happy that governments are seemingly supportive of our rights, we are dismayed at the slow progress of adopting a mechanism that ensures our participation at the UNFCCC,” says Pashuram Tamang, chairperson of IIPFCC. “This is especially in view of the developments related to REDD.”

The International Forum of Indigenous Peoples on Climate Change (IFIPCC) has demanded that the UN Climate Summit in Poland should suspend all REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation) projects, until the rights of indigenous peoples are guaranteed.
The Forum also called for the creation of an Expert Group on Climate Change and Indigenous Peoples within the UN Framework Convention on Climate Change to ensure that their rights and concerns are taken into account in the UNFCCC processes.
“While we are very happy that governments are seemingly supportive of our rights, we are dismayed at the slow progress of adopting a mechanism that ensures our participation at the UNFCCC,” says Pashuram Tamang, chairperson of IIPFCC. “This is especially in view of the developments related to REDD.”

The Collaborative Partnership on Forests (CPF) also delivered a statement to Yvo De Boer, Executive Secretary of the UNFCCC, in which it called for urgent action to reduce deforestation and for a new international agreement for a REDD mechanism that would reduce emissions and also protect the rights of and provide benefits to people who depend on forests for their livelihoods.

Talks on reducing emissions from deforestation in developing countries started at COP 11 in Montreal in 2005, with a proposal on the issue by Papua-New Guinea and Costa Rica. Parties recognized the importance of the issue in relation to addressing climate change, particularly in light of the large contribution of deforestation activities in developing countries to global greenhouse gas emissions.

Reducing emissions from deforestation in developing countries is now a central issue in COP 14, given that deforestation contributes up to 20% of global CO2 emissions. Developing countries want to include REDD as a new mechanism in the post-Kyoto agreement that will frame a new international climate treaty after 2012. However, the issue of REDD remains problematic for indigenous people.

The IFIPCC says indigenous peoples see the current lack of a formal consultative process for them within the climate change negotiations as evidence that REDD will be contrary to the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, which was adopted by the UN General Assembly in 2007. “We are especially amazed that these parties who now do not want us to participate in the UNFCCC are the same parties that have adopted a document that clearly recognizes the rights of indigenous peoples,” says Adam Kulet Ole Mwarabu, a delegate from Tanzania.

Victoria Tauli-Corpuz from the UN Permanent Forum on Indigenous Issues (UPFI) does not think the parties at the conference will discuss the IFIPCC statement in the negotiations. So UPFI will take the UN declaration as a framework to address climate change in the Convention.
“If they talk about forests, then they have to recognize our rights,” she said. “At least then the rights issue is discussed in the negotiations. Until now the UNFCCC is only technical. It does not have a human face. The parties don’t talk about the most vulnerable people.”

Forest Value

Max Ooft, technical assistant of the International Alliance of Indigenous and Tribal People of the Tropical Forest, agrees that the UNFCCC needs to include indigenous people, because they too feel the effects of climate change.
“Indigenous people also suffer from floods and droughts in the forests where they live,“he says.”Crops which are not resistant against climate change could die out; certain shifts in animal populations are already palpable. Indigenous people are most affected, because they depend directly on nature. Therefore our point of view has always been that indigenous people have to participate directly in the negotiations.”

Ooft says forests are now high on the agenda of the UNFCCC because they have the ability to absorb CO2. He thinks it is a disadvantage that forests are commercialized.
“People just look at the economic value of forests. In the past they were only for logging, but now one sees that logging is not the only way to make money out of the forests. From an indigenous view we say that you cannot look at their economic value alone, because they have more value than that. You cannot see them as separate from the lives and culture of indigenous people. They also have spiritual, medical and food value. These aspects must be taken into consideration,” says Ooft. ` He emphasizes that one of the important issues is the question of who owns the forests and who takes the decisions. “Until now it is governments who decide on forests, but indigenous people always said let’s talk about land rights first. It is indigenous people who first inhabited the land, and they have the right to the areas where they have lived for centuries.”
Some countries have already recognized the land rights of their indigenous people. Bolivia for example has adopted the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples as part of its national law.

 
Leave a comment

Posted by on December 9, 2008 in Caribisch Gebied

 

Een leuke avond

Bij aankomst van de minister van Ruimtelijke Ordening en Grondbeheer (ROGB) op COP14 hadden wij een leuke avond. Hij was er maar voor drie dagen om te lobbyen en om de forest day, een side event, te bezoeken. Hij had alle Surinamers die op COP14 aanwezig waren uitgenodigd voor een ‘get together’.

Ik was blij met die uitnodiging, want dan had ik een free meal.’ Wij ontmoetten elkaar in één van de vele restaurants van de conferentie voor een etentje, maar die waren al gesloten, dus pakten wij met zijn allen de tram en vertrokken naar een oud gedeelte van Poznan om traditoneel te eten. De Surinaamse COP14 delegatie (vlnr: Cedric Nelom (NIMOS), Theresa Elder (ATM), Silvia Ang (ROGB), Marie Josee Artist (NGO), Monique Essed-Fernandes (WEMO), Maickel Jong Tjien Fa(Minister ROGB), Rachael van der Kooye (STVS), Marlon Hoesein (ROGB).

Ik had rollade besteld, die zwart bleek te zijn en naar niets smaakte. Daarom waren mijn blikken gekluisterd op het bord van Cedric Nelom (NIMOS) en Marlon Hoessein (ROGB), die smulden van hun dood normale vis filet. Monique Essed-Fernandes, Silvia Ang. Theresa Elder en Marie-Josee Artist waren er ook bij. Marie-Josee had zoveel gegeten dat ze moest braken. Gelukkig had de minister dat snel door en gaf haar vlug een glas, waarin ze haar braaksel kwijt kon. Bij vertrek verontschuldigde ze zich met een schuldig gezicht bij de obers, die haar afkeurend aankeken, want ze had hen meer werk bezorgd..

De minsiter die een zeer geestige en onderhoudende gastheer bleek te zijn, had eigenlijk nog geen zin om naar huis te gaan. Hij wilde gaan partyen bij een NGO die een feest voor alle delegatieleden gaf. Maar er was een lange rij om binnen in het feestgewoel terecht te komen Je kan je voorstellen hoe druk het was met 11.000 COP14 particpanten. De lange rij kiekte ons af, dus gingen wij maar naar huis met een taxi. De minister had zo een pech een taxi te pakken die hem te veel geld vroeg. Alle prijzen werden te Poznan opgeschroefd, vanwege de conferentie. Ook de taxiprijzen

 
Leave a comment

Posted by on December 9, 2008 in Caribisch Gebied