RSS

Stand van Zaken COP14

05 Dec

Stand van zaken COP14

Er gebeurd veel hier op COP14. Je wordt doodgeslagen met informatie. Per dag zijn er tientallen persconferenties van de officiële Poolse organisatie, NGO’s en burger groeperingen. De laatsten volgen de onderhandelingen kritisch en laten tijdens hun persconferenties ook kritische geluiden horen. Ze vinden bijvoorbeeld dat die vergaderingen te lang duren en dat de partijen niet klaar zullen komen vóór 12 december.

De Poolse minister van milieu, Maciej Nowicki, heeft vandaag tijdens een persconferentie, de stand van zaken gegeven van de COP. Volgens hem is de conerentie verdeeld in 3 fasen. De eerste fase is drie tot vier dagen, waarin landen de gelegenheid hebben hun verklaringen over agendapunten te presenteren. In de tweede fase zullen zij conceptdocumenten voorbereiden, die aan hun ministers zullen worden aangeboden. In de derde fase zullen de mnisters de documenten bediscussieren en goedkeuren, aldus Nowicki.

Gedeelde visie

De bewindsman zei, dat het belangrijkste doel van de COP de gedeelde visie is over bescherming van het klimaat op aarde. Het gaat volgens hem niet alleen om de vermindering van broeikasgassen, maar het gaat ook om hoe zich aan te passen aan klimaatverandering, hoe technische mechanismen te otnwikkelen, hoe technologie over te dragen aan ontwikkelingslanden, hoe de ontwikkelingslanden zullen worden gefinancierd, hoe financieringsbronnen te vergroten, hoe ontbossing te stoppen, hoe een begin te maken met herbebossing en hoe locale specialisten te trainen in de aspecten aangaande klimaatverandering.

Nowicki gaf aan, dat partijen er alles aan om een solide basis te leggen voor de overeenkomst die zal worden ondertekend in Copenhagen. Van de verschillende voorzitters van de vergadering zei hij bericht te hebben gekregen dat alles op wieletjes loopt. Hij zei nog dat er 11.000 participanten zijn geregistreerd, 1000 journalitsten en dat er 34 conferentieruimten zijn.

CDM

Er zijn landen die klagen, dat CDM-projekten geogragisch niet goed zijn verdeeld. Er zijn al 1200 projekten uitgevoerd en Afrika klaagt dat er geen enkele is uitgevoerd op hun continent. Men zegt dat Afrika een ‘lost continent’ is, omdat ze op alles achterloopt.. China, India en Brazilie hebben de meeste CDM-projekten uitgevoerd. Clean Development Mechanism, is een mechanisme van het Kyoto Protocol om broeikasgassen te verminderen.

 
Leave a comment

Posted by on December 5, 2008 in Caribisch Gebied

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: