RSS

Uitgebreid verdrag zal misschien niet komen in 2009

09 Dec

De top VN-klimaatverandering functionaris zei vandaag tijdens een persconferentie, dat internatonale besprekingen niet snel genoeg vorderingen maken, om tegen het einde van volgend jaar een uitgebreid verdrag te kunnen produceren om mondiale verwarming tegen te gaan.

Teveel kwesties blijven onopgelost, zei Yvo de Boer, executieve secretaris van de UNFCCC. Delegaties van ongeveer 190 landen zijn bijeen gekomen in Poznan, een stad in Polen, om tot 12 december te onderhandelen over een nieuw verdrag om broeikasgasemissies te verminderen en te strijden tegen klimaatverandering. Het Kyoto Protocol zal immers aflopen in 2012. De landen zijn van plan eind december een finale overeenkomst te tekenen op de UNFCCC-conferentie te Kopenhagen.

“We’re working under a very tight timeline,” zei de Boer. “I don’t think that where we are now that we are going to be able to produce a fully elaborate and comprehensive agreement in Copenhagen.” Toch zei hij, dat tijdens deze COP14 een of andere akkoord geproduceerd en geratificeerd zou kunnen worden, dat aannemelijk is voor de naties.

De delegaties in Poznan werken aan een ‚shared vision’ dat vorm zal geven aan de mogelijke tekst van dit verdrag. Deze blauwdruk zal misschien geen sterke verplichtingen omvatten omtrent het verminderen van broeikasgassen door ontwikkelde landen, zei, Harlan Watson, het hoofd van de delegatie van de Verenigde Staten, vorige week.

Ontwikkelingslanden hebben de geindustrialiseerde landen opgeroepen eerst acties te ondernemen, aangezien zij historisch de grootste uitstoters zijn van broeikasgassen. .

De delegaties bediscussieren ook kwesties over hoe fondsen te kanaliseren naar arme landen om hen te helpen zich aan te passen aan de effecten van klimaatverandering, hoe landen te rewarden om emissies uit ontbossing te vermijden en hoe schone energie technologieën zoals windkracht en zonne energie te brengen naar de ontwikkelingslanden.

 
Leave a comment

Posted by on December 9, 2008 in Caribisch Gebied

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: