RSS

Suriname ondersteunt REDD volledig

09 Dec

De Surinaamse delegatie heeft in verklaring tijdens de veertiende verrgadering van de partijen die zijn aangesloten bij UNFCCC (COP14) angegeven REDD (Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation) volledig te ondersteunen.

REDD is een mechanisme om mondiale broeikasgas emissies te verminderen door landen te compenteren voor het vermijden van ontbossing en degradatie.. Dit mechanisme werd vorig jaar tijdens COP13 te Bali aangenomen en staat hoog op de agenda van COP14

Bij monde van Marlon Hoesein, onderdirekteur van ROGB benadrukte het land haar positie als HFLD (High Forest Low Deforestation)-land. International displacement of emissions can only be prevented, if a regime is devised that will attract global participation and mutual commitment. Such a regime must provide for sufficient positive incentives to countries with a high forest cover, combined with a low deforestation rate. In this respect, various approaches should be considered, to cover different national circumstances. We are of the opinion that the conservation of existing forests, as well as, the protection and enhancement of carbon reservoirs in existing forests, must be included in any regime that should lead to global reduction of emissions, from deforestation and forest degradation. Sustainable forest management should be part of all efforts, in this regard, to ensure permanence……. The Republic of Suriname fully supports the establishment of a REDD regime with a broadened scope, that will allow for flexible approaches in establishing emission reference levels by low deforestation countries and that will include conservation, as well as, the protection and enhancement of carbon reservoirs in existing forests.”

Alhoewel Suriname geen rechtstreeks profijt heeft van REDD geeft het land toch zijn volle ondersteuning, omdat het volgens minister Maickel Jong Tjien Fa als HFLD-land tot een minderheid behoort. ,,Ook als minderheid moeten wij een network vormen. Wij beseffen dat bos onze grootste natuurlijke hulpbron is. Dat betekent dat wij moeten participeren, mee bepalen, mee denken hoe het post Kyoto Protocol eruit gaat zien.,”zegt de bewindsman. Hij was enkele dagen aanwezig op de COP14. omdat zijn ministerie het vakministerie is die verantwoordelijk is voor het bosbeheer in Suriname..

Hij sprak met verschillende organisatie van Europese landen en andere donorlanden die zijn geinteresseerd om verder met ons een wetenschappelijke aanpak te geven aan het bosbeheer. ,,Wij moeten aangeven hoeveel carbon wij als sink absorberen en hoeveel CO2 wij afstoten. Wij weten dat wij weinig vervuiling hebben, maar wij noeten dat ook kunnen aantonen. Wij hebben een hele discussie gehad over de technologie. Over Welke type technologie gaan wij gebruiken om te kwantificeren wat wij hebben in onze bossen. En daar maken wij vooruitgang,” zegt de bewindsman.

Hij geeft aan de bossen niet te verkopen, maar na te gaan hoeveel de biiodiversieit en de ecologische diensten zoals waterleverancier, zuurstofleverancier het kunnen opleveren en op welk niveau die kunnen worden verzilverd. ,,Wij hebben enorm veel bos beschermd en geconserveerd.. Wij kijken nu naar de financiele compensaties. Nu is het de tijd te incasseren. Wij horen de kassa wel nog niet rinkelen, maar het is een proces,” zegt Jong Tjien Fa. . Hij geeft aan ervoor te zullen zorgen dat Suriname prominent in Ciopenhagen aanwezig is en dat de Surinaamse delegatie op de voorste rij zal zitten van landen die enorm veel bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering en overal aanwezig zal zijn waar beslissingen zullen worden genomen over de klimaatvoereenkomst die het Kyoto protocol in 2012 moet vervangen..

Betrokkenheid Binnelandbewoners

Voor wat de betrokkenheid van de binnenlandbewoners betreft, zegt hij dezen zoveel mogeijk te zullen betrekken bij het proces door hen van tevoren te informeren. ,,Ze zijn onze gidsen, want ze hebben ons het bos mee helpen beschermen en ze vertoeven al eeuwen in onze bossen en daarom verkeren de bossen in deze goede positie. Dus het is noodzakeijk dat zij een van de grootste belanghebbenden zijn,”zegt hij en benadrukt dat de binnenlandbewoners neit de enige belanghebbenden zijn, maar ook de rest van de samenleving. Suriname wordt in haar verklaring ondersteund door Amerika, Europa en landen zoals Guyana die in dezelfde bosgordel voorkomen.

Op donderdag 11 december zal er gedurende een high level segment een informele ministeriele ronde tafel worden gehouden voor een gedeelde visie over lang termijn samenwerkende acties. Minister Joyce Amerello-Williams zal ook aanwezig zijn. .. De ronde tafel zal de ministers in staat stellen hun gezichtspunten uit te wisselen over hoe ze van plan zijn te samen werken om klimaatverandering tegen te gaan. Om de ministers te assiteren heeft de president van COP14 een document met achtergrond informatie voorbereid, zie zal moeten helpen om het debat vorm te geven. Het document omvat een aantal kwesties waarop de discusies zich zou moeten richten, inclusief het belang van een uitgebreide gedeelde visie voor lang termijn acties op het gebied verzachting en zich aanpassen aan klimaatverandering en het creeeren van een geschikte financiele en technologische ondersteuning op de nodige acties mogelijk te maken.. De president zal dan op vrijdag 12 december een samenvatting uitgeven van de ronde tafel discussie om op te nemen in het rapport over COP 14.

 
Leave a comment

Posted by on December 9, 2008 in Caribisch Gebied

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: